Pismo:

Registar podataka o nositeljima javnih funkcija i imovini

Vijesti

Prijava imovine

Prijava nepravilnosti

Vijesti

Prijava imovine

Prijava
nepravilnosti

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Džafer mahala 51
75000 Tuzla, BiH

Važni linkovi

Naša lokacija