Pismo:
Koordinacija antikorupcijskih procesa u Tuzlanskom Kantonu

Koordinacija antikorupcijskih procesa u Tuzlanskom Kantonu

Dana 25.04.2024. godine, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, održan je sastanak Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona i Tima za prevenciju korupcije. Glavna tema sastanka bila je koordinacija provedbe antikorupcijskih procesa s naglaskom na ključne inicijative za suzbijanje korupcije u Tuzlanskom kantonu.

Posebna pažnja posvećena je provedbi Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Učesnici sastanka istakli su važnost dosljedne primjene ovog zakona kako bi se osigurala transparentnost i odgovornost u obnašanju javnih funkcija.

Osim toga, razgovarano je o izradi nove Strategije za borbu protiv korupcije u Tuzlanskom kantonu. Ova strategija bit će ključni dokument u daljnjim naporima za suzbijanje korupcije i promicanje integriteta u kantonu.

Učesnici sastanka jasno su se zalagali za transparentan rad i aktivno sudjelovanje svih relevantnih institucija kako bi se postigli konkretni rezultati u borbi protiv korupcije.

Ovaj sastanak predstavlja samo jedan korak u širem nizu aktivnosti koje Tuzlanski kanton poduzima u borbi protiv korupcije i promicanju integriteta. Uz predanost i zajednički angažman, vjerujemo da možemo postići značajne rezultate u stvaranju transparentnog i odgovornog društva.

 

 

 

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona

Džafer mahala 51
75000 Tuzla, BiH

Važni linkovi

Naša lokacija