Pismo:

Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/21, 22/21 i 19/23)

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona

Džafer mahala 51
75000 Tuzla, BiH

Važni linkovi

Naša lokacija