Pismo:

Prijava nepravilnosti

Naziv institucije *
Sjedište institucije *
Opis radnje ili ponašanja koje se prijavljuje kao korupcija, uz navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizilazi sumnja prijavitelja da je izvršena korupcija *
Ime
Prezime
Adresa stanovanja
Kontakt email adresa
Kontakt telefon

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Džafer mahala 51
75000 Tuzla, BiH

Važni linkovi

Naša lokacija