Pismo:
Održani koordinacioni sastanci na području općina i gradova Tuzlanskog kantona

Održani koordinacioni sastanci na području općina i gradova Tuzlanskog kantona

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona uspješno je organizirao seriju radno-konsultativnih sastanaka u svih 13 općina/gradova sa područja Tuzlanskog kantona. Tema sastanaka bila je prezentacija Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 22/21), kao i diskusija o njegovoj odgovarajućoj provedbi, s posebnim naglaskom na obaveze i nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Ovi sastanci predstavljali su priliku za Ured da predstavi općinama/gradovima odnosno institucijama sa područja općina/gradova, dosadašnja iskustva u provedbi spomenutog zakona te da ojača suradnju između jedinica lokalne samouprave, institucija koje su osnovane od strane gradova/općina sa teritorije Tuzlanskog kantona i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona.

Svaki sastanak bio je strukturiran kao interaktivna sesija u kojoj su sudionici imali priliku postavljati pitanja, razmjenjivati ideje i raspravljati o ključnim aspektima zakona. Fokus je bio na razumijevanju obveza i nadležnosti jedinica lokalne samouprave u primjeni zakona te na pronalaženju najboljih načina za usklađivanje sa istim.

Tijekom sastanaka, Ured je predstavio smjernice za provedbu zakona, pružajući jasne upute o postupcima prijave, nadležnostima, obvezama i rokovima. Uz to, predstavnici institucija su imali priliku podijeliti svoja dosadašnja iskustva u provedbi zakona te iznijeti izazove s kojima su se susretali.

Nakon sastanaka, postignut je konsenzus o važnosti dosljedne primjene Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine te o potrebi za daljnjom suradnjom između jedinica lokalne samouprave i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona. Ovi sastanci pružili su vrijednu platformu za razmjenu znanja i iskustava te će rezultirati jačanjem transparentnosti, integriteta i odgovornosti u javnom sektoru na lokalnoj razini.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona izražava zahvalnost svim općinama/gradovima koji su aktivno sudjelovali u ovim sastancima te se raduje daljnjoj suradnji u ostvarivanju ciljeva borbe protiv korupcije i unaprijeđenju integriteta u Tuzlanskom kantonu.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Džafer mahala 51
75000 Tuzla, BiH

Važni linkovi

Naša lokacija