Pismo:
Potpisan Memorandum o saradnji između Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

Potpisan Memorandum o saradnji između Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

Sekretar Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona i direktor Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, 30.12.2023. godine,  potpisali su Memorandum o saradnji. Ovaj događaj označava jačanje saradnje između navedenih institucija u borbi protiv korupcije te očuvanju integriteta društva.

Svrha ovog memoranduma je uspostavljanje efikasnog mehanizma saradnje i koordinacije između strana potpisnica memoranduma po pitanjima od zajedničkog interesa. Cilj je precizirati i definirati model saradnje kako bi se ostvarili zajednički ciljevi na što efikasniji način.

Potpisnici memoranduma izražavaju predanost principima zakonitosti, odgovornosti i transparentnosti te očekuju da će jača saradnja rezultirati smanjenjem korupcije i izgradnjom povjerenja građana u rad institucija.

Potpisivanju memoranduma prisustvovali su i pružili svoju podršku predstavnici Ureda za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona (INL) pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Njihova podrška dodatno ističe važnost ovog partnerstva u borbi protiv korupcije.

 

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona

Džafer mahala 51
75000 Tuzla, BiH

Važni linkovi

Naša lokacija