Pismo:
Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u TK

Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u TK

Na sjednici Vlade održanoj 21.05.2024. godine, Vlada je prihvatila Informaciju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu.

U 2023. godini ukupno je dostavljeno 1.957 obrazaca prijave imovine i poklona. Od toga 943 se odnose na nosioce javnih funkcija, a 1.014 obrazaca za bliske srodnike.

Kada je u pitanju 2024. godina, ukupan broj dostavljenih prijava obrazaca imovine i poklona iznosi 2.300, od čega su 1.054 pojedinačne prijave nosioca javnih funkcija i 1.246 prijavni obrasci za bliske srodnike.

Ured je u proteklom periodu uputio 203 poziva za dostavu obrazaca za godišnju prijavu imovine, te prijave imovine još uvijek pristižu na adresu Ureda.

Do momenta podnošenja informacije Ured je pokrenuo 60 prekršajnih postupaka, odnosno izdato je 60 prekršajnih naloga. Za još 15 nosioca javnih funkcija utvrđeni su elementi prekršaja, te će prekršajni nalozi biti izdati i u tim predmetima. 

U 58 od 60 pokrenutih prekršajnih postupaka zatraženo je sudsko odlučivanje, dok je u dva slučaja plaćen iznos od 5.000 KM kao 50% kazne izrečene prekršajnim nalogom.

Važno je naglasiti da su svi sudski postupci koji su vođeni pred nadležnim Općinskim sudovima završeni u korist Ureda, odnosno okrivljeni nosioci javnih funkcija su oglašeni odgovornim.

Kada je u pitanju kontrolni postupak Ureda, u toku 2023. godine prikupljene su isprave i dokazi o vlasništvu nad imovinom koja je predmet kontrole za 40 nosioca javnih funkcija i njihove bliske srodnike, te je u toku analiza prikupljene dokumentacije u svrhu okončanja postupka kontrole.

Zaključak vidljiv iz provedene kontrole prijava imovine gore navedenih 40 nosioca javnih funkcija, jeste da nije uočeno značajnije odstupanje od prijavljene imovine, uz napomenu da postoji jedan dio nekretnina koji je prijavljen, a da za iste ne postoje relevantne isprave, u smislu dokaza o vlasništvu kojima raspolažu zemljišno knjižni uredi općinskih sudova. Utvrđeno je da se u tom slučaju radi o vanknjižnom vlasništvu koje nije relevantno za postupanje Ureda.

Pored završene faze kontrole podataka o imovini nosioca javnih funkcija za 2023. godinu, Ured je donio Plan kontrole podataka o imovini nosioca javnih funkcija 2024. godine i sačinio popis subjekata kontrole koji obuhvata 200 nosioca javnih funkcija, za koje će izvršiti kontrolu tokom 2024. godine.

Podsjećamo, Zakonom o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, jasno je definisana obaveza nosilaca javnih funkcija da prijave imovinu i prihode, te sa druge strane pravo Ureda da vrši kontrolu navedenog prijavljivanja, traži ispravke ili dopune prijave, te u konačnici pokreće prekršajni postupak ili ako prekršaj propisanih obaveza iz Zakona sadrži obilježja krivičnog djela, podnosi krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, saopćeno je iz Vlade TK.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona

Džafer mahala 51
75000 Tuzla, BiH

Važni linkovi

Naša lokacija