Pismo:

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji

Tekst Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Džafer mahala 51
75000 Tuzla, BiH

Važni linkovi

Naša lokacija